Teste litt hjemmeside

Litt prøv og feil, mest feil ;-)

Kommer litt innhold etterhvert


Ser det an..